K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP | MOSiR Łomża
BIP | MOSiR Łomża
BIP.gov.pl

  Witamy na stronie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży

   

  ul. Zjazd 18, 18-400 Łomża

  tel/fax 86 215 06 05

  NIP 718-21-02-536

  Dyrektor: Andrzej Modzelewski

   

  www.mosir.lomza.pl

  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży (MOSiR) jest jednostką organizacyjną Miasta Łomży, funkcjonującą w formie jednostki budżetowej. Utworzony został Uchwałą Nr 321/XLIV/09 Rady Miejskiej w Łomży z dnia 27 maja 2009r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży i nadania statutu.

  Misja, cele i zadania MOSiR w Łomży:

  Misją Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży jest zaspokajanie potrzeb społeczeństwa w dziedzinie szeroko pojętej rekreacji ruchowej i sportu.


  Celem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji jest:

  1. Skuteczna realizacja założonych działań.

  2. Aktywna współpraca z organizacjami, klubami oraz z podmiotami zewnętrznymi.

  3. Wzrost satysfakcji klienta poprzez świadczenie usług na najwyższym poziomie.

  4. Rozwój infrastruktury sportowej w mieście zgodnie z zapotrzebowaniem społecznym.

  5. Optymalizacja kosztów funkcjonowania.

  Zadania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wykonywane są na podstawie niżej wymienionych dokumentów:

  1. Statut MOSiR

  2. Regulamin Organizacyjny

  3. Plany Finansowe

  Działalność MOSiR obejmuje w szczególności zadania o charakterze użyteczności publicznej w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych, co przesądza o służebnej roli ośrodka, którego działania nie są nastawione na zysk.

   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Maciej Jankowski
  Publikacja dnia: 09.02.2017
  Podpisał: Maciej Jankowski
  Dokument z dnia: 09.02.2017
  Dokument oglądany razy: 38442
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży ul. Zjazd 18 18-400 Łomża Tel/fax: 86 215 06 05 NIP: 718-21-02-536 www.mosir.lomza.pl